ontwerpstation logoONTWERPSTATION LOPPERSUM

wij zijn een architectenbureau met een realistische aanpak, doordachte oplossingen en boeiende gebouwen

ontwerpstation logo

ONTWERPSTATION LOPPERSUM

Wat doet een architect?

Een architect onderzoekt de mogelijkheden en potenties van plekken en gebouwen in stad en land. Maar er komt veel meer bij kijken dan ontwerpen en tekenen alleen.

  • Vertaalt uw wensen, budget, eisen bestemmingsplan en mogelijkheden locatie in een schetsontwerp.
  • Bespreekt het schetsontwerp uitgebreid met u.
  • Werkt het schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp.
  • Maakt een raming van de bouwkosten en voert overleg met constructeur en andere adviseurs.
  • Verzorgd het indienen van de omgevingsvergunning.
  • Verzorgd in tekeningen en tekst een gedetaileerde omschrijving van het werk t.b.v. aanbiedingen aannemers.
  • Adviseert in de keuze aannemer
  • Begeleidt de uitvoering.
  • Ondersteunt bij de oplevering en nazorg.

architectuur en het levensgevoel
Bij architectuur zijn de meeste mensen geneigd het hoofdzakelijk te hebben over praktische zaken als bakstenen, de grootte van de garage, de indeling van de keuken en de looplijnen van woonkamer naar de slaapkamer. Maar voor ons is er altijd een verhaal achter de praktische aspecten. Hierin schuilt ook de betekenis van de architectuur. Het wonen of het werken in gebouwen verhoudt zich volgens ons nooit op een oppervlakkige wijze met ons bestaan op aarde.

Architectuur is een middel om betekenis te geven aan de muren om ons heen, aan de omhulling en het decor van onze rituelen, aan de alledaagse beslommeringen en aan onze lusten en lasten. Denk aan de korte momenten van opwinding als het zonlicht van een nog jong april via de lichtstraat in de keuken de eerste tekens van de lente in huis welkom heet. Of stel je voor hoe dat raam een blik geeft op een verstilde kerktoren in de verte, van het dorp waar opa toen geboren is. Architectuur speelt een belangrijke rol in het geheugen. Roep de prettige herinnering op aan de krakende trap van de woning uit je jeugd, de serene rust in de schuur van een oude boerderij of de vertrouwde blik op een rommelig achterterrein vanuit het kantoorraam.

Met architectuur kun je de voorwaarden scheppen voor kortere en langere momenten van geluk. Vaak door middel van de zintuigelijke ervaring, soms door een meer abstracte bestendige ervaring. In ons werk streven we naar betekenisvolle oplossingen voor ruimtelijk gestelde problemen. Architectuur verbindt voor ons het alledaagse met het innerlijke levensgevoel en onze spiritualiteit. Architectuur bevat ruime porties van beide. Wij raken graag daarover in gesprek met de klant. Een schuur is ons even lief als een luxe woning.’

architectuur, een culturele daad
Het vakgebied architectuur wordt beinvloed door en maakt gebruik van de techniek en de kunsten van andere vakgebieden: psychologie, sociologie, literatuur, cinematografie, filosofie, etc. Architectuur ontsnapt hierdoor aan iedere poging te komen tot een vaste definitie. Juist deze ongrijpbaarheid maakt architectuur in staat om mens, gebouw, omgeving en maatschappij bij elkaar te betrekken. Architectuur kan snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, techniek of ecologie. Een architectuurproject kent hierdoor een complex krachtenspel waarbij er vanuit veel richingen invloed wordt uitgeoefend op ontwerpvoorstellen. Deze ontwerpvoorstellen vormen de uitkomst van onderhandelingen tussen mens, gebouw en de context. Juist door deze onderhandeling kan architectuur effectief zijn en betekenisvol worden in maatschappelijke of persoonlijke zin. Want de kritische overweging in een maatschappelijk context gaat er immers aan vooraf. Het formuleren van voorstellen houdt in zoeken naar oplossingen. Voor het zoekproces is geen draaiboek voorhanden, dat houdt de geest het meest onbevooroordeeld. Soms duikt hierbij het onverwachte op, het niet gezochte dat heel waardevol blijkt te zijn; een vondst. Dit is de kracht van serendipiteit. Bij het architectonisch ontwerpen spelen zowel het rationele als het irrationele een rol. De herkomst van onze ideeën is vaak volstrekt onherleidbaar en soms ook onnavolgbaar.